0613 75 79 00

Planning

WAT IS EEN PLANNING?

Een planning:

 •  is een opsomming van activiteiten gerangschikt in een logische volgorde uitgezet in tijd
 • is de som van intervallen + de laatste doorlooptijd
 • is een vertaling van routing, logistiek en bouwmethode
 • is dus geen stuk papier!
 • dient altijd een gedragen stuk van het gehele team te zijn, dus geen éénmansactie!
 • heeft altijd een kritiek pad!
 • wijzigen in het kritieke pad blijft zelden ongestraft!

WAAROM PLANNEN ?

Een goede planning is essentieel voor de bewaking van:

 • het ABK-budget (alle tijdgebonden kosten uitvoering)
 • het Voorbereidingsbudget
 • het Tekenwerk (architect, constructeur, installateurs, adviseurs, leveranciers, onderaannemers)
 • de Inkoop (installateurs, leveranciers, onderaannemers)
 • de Productieprocessen (leveranciers, onderaannemers)
 • de Uitvoering (eigen personeel, installateurs, onderaannemers) Sturen – bewaken – bijsturen (maatregelen treffen).

WELKE PLANNING
IN WELKE FASE?

Elke fase van het bouwproces kent zijn eigen specifieke planning:

 • PROCESPLANNING: brengt proces van PVE – VO – DO – BESTEK in beeld (planontwikkeling/voorbereiding)
 • BOUWTIJDBEPALING: ten behoeve van eerste ABK-raming (planontwikkeling/haalbaarheid)
 • CONCEPT CONTRACTSCHEMA: is vertaling van DO/bestekstukken v.w.b. logistiek en bouwmethode (besteksfase PO/bouwteam/aanbesteding)
 • INFO/VOORBEREIDINGSSCHEMA: t.b.v voorbereiding uitvoering (geeft info-, inkoop-, teken-, productie-, en leveringsmomenten aan)
 • TEKENING BEHOEFTE SCHEMA: t.b.v. tekenwerk voorbereiding (wanneer welke tekening en door wie getekend en gecontroleerd/definitief)
 • CONTRACTSCHEMA: t.b.v. uitvoeringscontract als start bouw bepaald is
 • UITVOERINGSSCHEMA: verfijning van Contractschema t.b.v. uitvoering
 • 6-WEKENSCHEMA: per 6 weken een verfijning van het uitvoeringsschema in een 13-weken periode (overlapt per 6 weken uitvoering).