0613 75 79 00

Bouw- en Procesmanagement

Bouwadvisering

Particulier

 • Programma van eisen opstellen
 • Functioneel ontwerp maken
 • Keuze architect of bouwkundig tekenbureau
 • Kostenraming (indien nodig)
 • Coördinatie vergunning aanvraag
 • Opstellen werkomschrijving
 • Technische advisering
 • Selectie aannemer
 • Aanvraag en beoordeling offertes
 • Opstellen overall planning
 • Periodieke kosten- en tijdbewaking

Zakelijk

 • Programma van eisen opstellen
 • Bouwtechnische advisering
 • Ontwerp (functioneel)
 • Selectie van adviseurs en uitvoerende partijen
 • Kostenraming (indien nodig)
 • Omgevingsvergunning aanvraag
 • Bouwvoorbereiding
 • Prijs- en contractvorming
 • Financiële bewaking
 • Overall planning

Bouwbegeleiding

Particulier

 • Technisch overleg
 • Bewaking/controle kwaliteit
 • Technische advisering
 • Beoordeling facturen
 • Begeleiding en controle
 • Coördinatie afbouwfase
 • Verzorgen oplevering
 • Nazorg begeleiding

Zakelijk

 • Centraal aanspreekpunt alle partijen
 • Directievoering (en toezicht)
 • Bouwvergaderingen voorzitten
 • Verslaglegging bouwvergaderingen
 • Bewaking van planning
 • Bewaking van financiën/factuur accordering
 • Bewaking en controle kwaliteit
 • Verzorging van oplevering

Specialistische bouwkennis:

Zakelijk

 • Planning
 • Logistiek
 • Bouwmethode
 • Bouwplaatskosten / Indirecte Bouwkosten
 • Bouwplaatsinrichting
 • Plan van Aanpak
 • Risicoanalyse