0613 75 79 00

Logistiek

Waarom een Logistiek Plan?

Strakke procesbeheersing en doordachte bouwplaatslogistiek vormen samen primair het succes van een bouwproject. Het is dus van groot belang dat vooraf héél goed wordt nagedacht over de logistiek van een project. Hoe kan het project het meest economisch worden gebouwd en hoe kan het aantal bewegingen op de bouwlocatie zo beperkt mogelijk worden houden.

Een goed Logistiek Plan omvat daarom een analyse van de volgende onderdelen:

 • Bereikbaarheid
 • Precario
 • Vergunningen
 • Bevoorrading van bouwstoffen
 • Afvoer materieel en materialen
 • Kraan keuze
 • Opslag
 • Keten
 • Parkeergelegenheid
 • Werkmethodieken
 • Maatregelen bouwhinder omwonenden